Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGnữvươngthụ

Tổng hợp truyện nữvươngthụ

Trí Mệnh Mỹ Học

Trí Mệnh Mỹ Học

Văn án [ Dorian Gray bức họa ]&[ The Phantom Of the Opera ] ... xem thêm

Số chương: 3

Phần 3...

Vương gia là một phu quản nghiêm - Trọng sinh, Sinh tử

Vương gia là một phu quản nghiêm - Trọng sinh, Sinh tử

Vương gia là một phu quản nghiêm [sống lại] Tác giả: Ngọc Duyên ... xem thêm

Số chương: 3

Phần 3...

Quán cơm nhỏ

Quán cơm nhỏ

Tác giả: Tu Thất Độ dài: 22 chương chính văn + 5 ngoại truyện Giáo sư đã chạy theo mốt, sống... xem thêm

Số chương: 27

PN5: Trưởng thành...

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần

Ảnh bìa: Tiểu thụ vốn là tóc đen nhưng sau này vì một vài nguyên nhân mà một đầu tóc... xem thêm

Số chương: 2

TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC SET PRIVATE (CHẾ ĐỘ RIÊNG TƯ)...

[Võng du] Dưỡng Thành Nữ Vương

[Võng du] Dưỡng Thành Nữ Vương

DƯỠNG THÀNH NỮ VƯƠNG Tác giả: Nại Tu Hà (奈须何) ... xem thêm

Số chương: 45

Chương 45 [Hoàn]...

DẠ VƯƠNG - Thủy Ấn

DẠ VƯƠNG - Thủy Ấn

Tác giả: Thủy Ấn Thể loại: Hiện đại, cường cường, yêu nghiệt, nữ vương thụ, quần lang, nhất thụ đa công Tình... xem thêm

Số chương: 12

Chương 111-127 (HOÀN)...