Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGltakutrnh

Tổng hợp truyện ltakutrnh

THOUSANDS SHADES OF BTS.

 THOUSANDS SHADES OF BTS.

Đây là các câu truyện ngắn xoay quanh các thành viên trong nhóm BTS. Mỗi chap,Au sẽ... xem thêm

Số chương: 65

Thông báo dời ổ~...

[Fanfic][BTS's members]~~ THOUSAND SHADES OF BTS~~

[Fanfic][BTS's members]~~ THOUSAND SHADES OF BTS~~

Đây là các câu truyện ngắn xoay quanh các thành viên trong nhóm BTS. Mỗi chap,Au sẽ... xem thêm

Số chương: 65

Thông báo dời ổ~...