Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGleejongsuk

Tổng hợp truyện leejongsuk

Remember, You Are My Destiny[Fictional Girl , G-Dragon, Lee Yong Suk]

Remember, You Are My Destiny[Fictional Girl , G-Dragon, Lee Yong Suk]

Xin chào mọi người. Đây là fic đầu tiên của mình cho nên thiếu xót cái gì mong mọi người... xem thêm

Số chương: 36

Pr Fic Mới...

Vì Em, Anh Sẽ Làm Tất Cả [SukBin Couple]

Vì Em, Anh Sẽ Làm Tất Cả [SukBin Couple]

Hey~~ :3 đây là truyện đầu tiên của mình, k giỏi văn lắm, mê couple SukBin qué nên viết chơi... xem thêm

Số chương: 5

Chương 5...