Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGfull

Tổng hợp truyện full

Thiên Bảo Phong Lưu (天宝风流) FULL

Thiên Bảo Phong Lưu (天宝风流) FULL

Tác giả : Thủy Diệp Tử (水叶子). Thể loại : Lưỡng Tấn Tùy Đường (两晋隋唐) ... xem thêm

Số chương: 8

Phần 8 (C275~C306) (END)...

Hổ Lang Chi Sư (虎狼之师) FULL

Hổ Lang Chi Sư (虎狼之师) FULL

Tác giả : Tịch Mịch Kiếm Khách (寂寞剑客) Thể loại : Giá không lịch sử (架空历史) ... xem thêm

Số chương: 5

Phần 5 (C235~C263) (END)...

Thịnh Đường Yên Vân (盛唐烟云) FULL

Thịnh Đường Yên Vân (盛唐烟云) FULL

Tác giả : Tửu Đồ (酒徒) Thể loại : Giá không lịch sử (架空历史) ... xem thêm

Số chương: 9

Phần 9 (END)...