Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGdanmei

Tổng hợp truyện danmei

Lang đích dụ hoặc

Lang đích dụ hoặc

... xem thêm

Số chương: 2

part 2...

Xuyên hồi cổ đại chi Tây y dã chủng điền

Xuyên hồi cổ đại chi Tây y dã chủng điền

... xem thêm

Số chương: 2

part 2...

[BOF đồng nhân] Hoa dạng phong tình

[BOF đồng nhân] Hoa dạng phong tình

... xem thêm

Số chương: 2

part 2...

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.

[Thử Miêu đồng nhân]: Phủ Khai Phong không được nghiêm như lời đồn cho lắm.

Tranh bìa: Fanart Thử Miêu của ss Takara (đã có sự cho phép của tác giả) ... xem thêm

Số chương: 10

Truyện thứ 2: Ta là ngươi, ngươi là ta?! Hoang đường! (Phần 6 - Hoàn)...

Thanh xuân của em mang tên anh

Thanh xuân của em mang tên anh

YOU ARE MY YOUTH (Thanh xuân của Em mang tên Anh) Thể loại: Đam mẽo, Huấn văn (m/m), Hiện đại, Huynh... xem thêm

Số chương: 42

Chap 39. Baba trở lại?...

Kỳ lân --- Kết Tử Thụ

Kỳ lân --- Kết Tử Thụ

Ongoing... Kỳ lân, trên đầu có sừng, sừng trên có thịt, thiết võ bị mà không làm... xem thêm

Số chương: 5

Kỳ lân 5...

Liên minh hải quái

Liên minh hải quái

... xem thêm

Số chương: 4

Phiên ngoại...