Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGcônglược

Tổng hợp truyện cônglược

MAU XUYÊN NỮ XỨNG CỨU VỚT HỆ THỐNG

MAU XUYÊN NỮ XỨNG CỨU VỚT HỆ THỐNG

... xem thêm

Số chương: 3

PART 3...

[ MAU XUYÊN ] NAM CHỦ, ĐỨNG LẠI!

[ MAU XUYÊN ] NAM CHỦ, ĐỨNG LẠI!

Văn án: (công lược) số bốn tiệm. ... xem thêm

Số chương: 2

END...

[ MAU XUYÊN ] CÔNG LƯỢC XÀ TINH BỆNH NAM CHỦ

[ MAU XUYÊN ] CÔNG LƯỢC XÀ TINH BỆNH NAM CHỦ

Văn án: Ma tu đại năng Dụ Ninh vì độ kiếp phi thăng, cần chủ thần không... xem thêm

Số chương: 4

END + PN...

QUYỂN SÁCH CẤM DUYỆT -- CHỦ CÔNG

QUYỂN SÁCH CẤM DUYỆT -- CHỦ CÔNG

Văn án : Nguyễn Miên Miên, chúc dê, chức nghiệp vì hai mươi lăm thế kỷ? ? ? ? Phụ... xem thêm

Số chương: 6

Part 6...

[ MAU XUYÊN ] XOAY NGƯỜI NỮ XỨNG HÁT VANG

[ MAU XUYÊN ] XOAY NGƯỜI NỮ XỨNG HÁT VANG

Văn án : Quyển sách lại tên: ( nữ xứng muốn xoay người, nữ chủ mời quỳ an! ) ( pháo... xem thêm

Số chương: 3

END...

[ MAU XUYÊN ] CỨU VỚT NAM XỨNG KẾ HOẠCH

[ MAU XUYÊN ] CỨU VỚT NAM XỨNG KẾ HOẠCH

Văn án : Truyện cổ tích phần cuối, thông thường đều là nữ chủ cùng nam chủ Happy Ending Về phần... xem thêm

Số chương: 6

END + PN...

MAU XUYÊN CHI CÔNG LƯỢC NAM CHỦ SỔ TAY

MAU XUYÊN CHI CÔNG LƯỢC NAM CHỦ SỔ TAY

Văn án: Tống Giảo bị một cái không biết tên hệ thống hố,... xem thêm

Số chương: 2

END...