Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAGchủngđiền

Tổng hợp truyện chủngđiền

Xuyên hồi cổ đại chi Tây y dã chủng điền

Xuyên hồi cổ đại chi Tây y dã chủng điền

... xem thêm

Số chương: 2

part 2...

[Liên tái] Xuyên việt điền viên phong quang

[Liên tái] Xuyên việt điền viên phong quang

Tống Cảnh Vi xuyên qua nam nhiều nữ thiếu cổ đại, bị hãm hại gả cho nông thôn. Đối phương... xem thêm

Số chương: 3

(42 - 59)...

Tiểu lâu truyền thuyết II - Lão Trang Mặc Hàn

Tiểu lâu truyền thuyết II  - Lão Trang Mặc Hàn

Tiểu lâu mọi người thông qua mô phỏng vào đời, đã bắt đầu một lần lại một lần, bất đồng... xem thêm

Số chương: 4

Tiểu lâu truyền thuyết nhị - Đệ nhất quyển Huynh Đệ 101-E...

Chủng điền chi ngư thủy tương hoan

Chủng điền chi ngư thủy tương hoan

Văn án Thành tinh Tiểu Ngư bởi vì thân thể nguyên nhân qua đời xuyên qua đáo... xem thêm

Số chương: 2

2...

Ma pháp thế giới chủng điền ký

Ma pháp thế giới chủng điền ký

... xem thêm

Số chương: 1

Ma pháp thế giới chủng điền ký...

[Tận thế ] Sống lại trạch nam tận thế quy tắc -Ấm hà (liên tái)

[Tận thế ] Sống lại trạch nam tận thế quy tắc -Ấm hà (liên tái)

Quet! : chủ thụ , thụ ko có dị năng chỉ trọng sinh chuẩn bị trước cùng nhặt công về... xem thêm

Số chương: 6

hồi 6...

Trọng sinh tinh tế dã du tai

Trọng sinh tinh tế dã du tai

... xem thêm

Số chương: 1

Trọng sinh tinh tế dã du tai...