Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAG1x1

Tổng hợp truyện 1x1

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua

- [ Dạ Sắc Biên Luyến ] - [Donggua1986/ Tiêu Đường Đông Qua] - 1x1/ quỷ hút... xem thêm

Số chương: 3

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua 5&6&7: Doll/ Disaster/ Destiny(E)...

[Khải Nguyên] Cưng Chiều

[Khải Nguyên] Cưng Chiều

Tác giả: Yuan Doll Thể loại: vườn trường, ấm áp, có H, 1x1, minh tinh văn (chút... xem thêm

Số chương: 45

Chương 38...

Đại Tần chi nhất thế Trường An - Nhược Nhiên Tình Không

Đại Tần chi nhất thế Trường An - Nhược Nhiên Tình Không

Văn án: Xuyên thành Doanh Thành Kiệu, không nghĩ làm đá kê chân ... xem thêm

Số chương: 4

Phiên ngoại...

Linh môi ngự tỳ - Lâm Thiên Tầm

Linh môi ngự tỳ - Lâm Thiên Tầm

* * * * *【 nội dung giới thiệu vắn tắt 】* * * * * ... xem thêm

Số chương: 5

Quyển 5 - Hoàn...

[Đam mỹ/Hoàn] Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu

[Đam mỹ/Hoàn] Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu

Con Nguời Đơn Giản Nhất Khi Yêu Tác giả: Hạ Vũ Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, nhẹ nhàng, ấm áp, ngược... xem thêm

Số chương: 39

Phiên ngoại 5: Một Nhà Ba Người...

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Giới Giải Trí Trùng Sinh Chi Boss Sủng Cậu

Tác giả: Mạo Nguyệt Dung Hoa Thể loại: Trọng sinh, giới giải trí, sủng ngọt, hài hước, điềm văn, 1V1, HE. Couple:... xem thêm

Số chương: 90

Chương 90: Phiên ngoại...

[Mau xuyên] Ai động ta cái đuôi

[Mau xuyên] Ai động ta cái đuôi

Văn án Tuyết Linh là một con tu luyện ngàn năm, nhưng bởi vì một thời tùy hứng mà đã đánh... xem thêm

Số chương: 15

phiên ngoại...