Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTAG1x1

Tổng hợp truyện 1x1

Trùng sinh tính cái gì - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Trùng sinh tính cái gì - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Tu chân, phản trọng sinh, 1×1, HE. Văn án ... xem thêm

Số chương: 9

300~339...

[BHTT] [GL] [EDIT] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu

[BHTT] [GL] [EDIT] [ĐN TĐĐH] Xuyên Qua Thành Mạc Sầu

Tác phẩm: Xuyên Qua Thành Mạc Sầu Thể loại: Đồng nghiệp Thần Điêu Đại Hiệp, cổ trang, xuyên không, nhất công... xem thêm

Số chương: 12

Đệ Thập Nhất Chương...

[BHTT] [ Tự Viết] Thiên Phá Tinh Không

[BHTT] [ Tự Viết] Thiên Phá Tinh Không

Tên truyện: Thiên Phá Tinh Không Tác giả: hac_miu89 (chính là tại hạ) Nhân vật chính: Vũ Thiên x Bạch Liên Y Tóm... xem thêm

Số chương: 142

Chương 146: Tu vi bị trừ...

[Đam Mỹ] Tử Việt Lan San - Ngữ Tiếu Lan San

[Đam Mỹ] Tử Việt Lan San - Ngữ Tiếu Lan San

--- Tử Việt Lan San --- [[ Thuộc : Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt ]] ... xem thêm

Số chương: 70

Phiên Ngoại :[Hạ]Ngọt ngào 100 câu hỏi - Gia Cát & Đoạn Đoạn...

Tiểu thấu minh đích xuân thiên - Phong Cuồng Đích Đồ Phu

Tiểu thấu minh đích xuân thiên - Phong Cuồng Đích Đồ Phu

Một cái chính trực thật lòng tiểu trong suốt cùng ôn nhu phúc hắc ngẫu nhiên yêu bán manh bản... xem thêm

Số chương: 1

Tiểu thấu minh đích xuân thiên - Phong Cuồng Đích Đồ Phu...

[Đam] Thị vệ sinh bánh bao (hoàn)

[Đam] Thị vệ sinh bánh bao (hoàn)

Thị vệ sinh bánh bao Tác giả: Côi tự ... xem thêm

Số chương: 10

[Phiên ngoại] Hôn hôn là cái gì?...

[BHTT-EDIT][Hiện đại] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy Ngã

[BHTT-EDIT][Hiện đại] Chính là tiểu bạch kiểm - Bằng Y Úy Ngã

Tên truyện: Chính là tiểu bạch kiểm-只是小白脸 Tác giả: Bằng Y Úy Ngã-凭依慰我 ... xem thêm

Số chương: 121

Phiên ngoại 2: Kết hôn (Hạ)...