Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủtrannguyetly
Truyện về tác giả trannguyetly

Trọng sinh siêu sao cưng chiều ngất trời - Cặn bã tiểu Cửu (tổng tài)

Trọng sinh siêu sao cưng chiều ngất trời - Cặn bã tiểu Cửu (tổng tài)

Nàng cùng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ dung mạo có năm phần tương tự, vận mệnh lại phân nửa... xem thêm

Số chương: 3

Trọng sinh siêu sao cưng chiều ngất trời END...

Trọng sinh tiểu nương tử mỹ vị cuộc sống - Ngư Mông

Trọng sinh tiểu nương tử mỹ vị cuộc sống - Ngư Mông

Trước sau hai đời gả cho cùng là một người, Đời trước, Hướng Vân Hoan còn không... xem thêm

Số chương: 2

Trọng sinh tiểu nương tử mỹ vị cuộc sống END...

Thịnh thế vinh sủng - Phi Dực

Thịnh thế vinh sủng - Phi Dực

Phụ là thân vương, mẫu là vương phi. Bá phụ là hoàng đế, cậu là quốc công. A Nguyên vẫn... xem thêm

Số chương: 4

Không Tên Phần END...

Thiếp thượng vô thê - Tây Tiểu Chu

Thiếp thượng vô thê - Tây Tiểu Chu

Thành thân , trở thành Chu gia Đại thiếu gia chính phòng phu nhân, lại chết trượng phu ... xem thêm

Số chương: 5

Thiếp thượng không vợ END...

Trọng sinh Như Kỳ - Tùy duyên phòng nhỏ (CĐ)

Trọng sinh Như Kỳ - Tùy duyên phòng nhỏ (CĐ)

Đời trước, nàng là của hắn người quân cờ. Cuối cùng rơi xuống một cái cửa nát... xem thêm

Số chương: 6

Trọng sinh Như Kỳ END...