Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủpykarai
Truyện về tác giả pykarai

Đường Chuyên full

Đường Chuyên full

La mã không thể xây nên trong một ngày,tiểu thuyết cũng cần không gian để triển khai câu chuyện,để đi... xem thêm

Số chương: 24

Đường Chuyên 24...

Bộ Bộ Sinh Liên full

Bộ Bộ Sinh Liên full

Giang sơn như họa Mỹ nhân như thi Sa bà thế giới ... xem thêm

Số chương: 16

Bộ Bộ Sinh Liên 16...

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia full

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia full

Bạn thích Bao Chửng, bạn thích Triển Chiêu? Bạn ghét Bàng Thái sư? ... xem thêm

Số chương: 11

Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia 11...

Thần Điển full

Thần Điển full

Lời tác giả: Nếu nhân sinh như bàn cờ, ta nguyện làm một con tốt, hành trình từ từ mà... xem thêm

Số chương: 8

Thần Điển 8...

Cực Phẩm Thiên Vương full

Cực Phẩm Thiên Vương full

Trần Phàm là Long Nha sát thủ, vương bài sát thủ của Trần gia ở Bắc Kinh...Một thế lực khiến... xem thêm

Số chương: 12

Cực Phẩm Thiên Vương 12...