Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủo0DarkLotus0o
Truyện về tác giả o0DarkLotus0o

[Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu! [BL/NP]

[Mạt thế] Trưởng quan, nhận chúng ta yêu! [BL/NP]

Tác giả: Ám Liên Thể loại: NP (Nhất thụ đa công), cường cường, tác-giả-siêu-sủng-thụ, mạt thế, tang... xem thêm

Số chương: 12

Chương 10 + 11:...

[Nhanh xuyên] Thần chi mỹ mãn sinh hoạt.

[Nhanh xuyên] Thần chi mỹ mãn sinh hoạt.

Tác giả: Ám Liên Thể loại: NP (nhất thụ đa công), có đại... xem thêm

Số chương: 12

Chương 10:...