Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủkhuynhdiem
Truyện về tác giả khuynhdiem

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

Công chúa có độc yếu hưu phu - Khuynh Vân Chi Luyến (NP)

Kiếp trước, nàng bị chí thân người khí chi như lí, trọng sinh làm người nàng quý vì nữ tôn... xem thêm

Số chương: 15

Công chúa có độc yếu hưu phu 14 - Hoàn...

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Kiếp trước, nàng là mị thế Yêu Cơ, thân thế ly kỳ, vận mệnh nhấp nhô. ... xem thêm

Số chương: 6

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt 6 - Hoàn...

Cực phẩm sư huynh triền không ngớt - Nhuận Nguyệt Thần (NP)

Cực phẩm sư huynh triền không ngớt - Nhuận Nguyệt Thần (NP)

... xem thêm

Số chương: 4

Cực phẩm sư huynh triền không ngớt 4...

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Hiện đại tu chân thế gia Lam gia tu luyện thiên tài, gia chủ chỉ định Lam gia hạ nhâm... xem thêm

Số chương: 8

Sư huynh, rất vô lương - Phiên ngoại (Hoàn)...

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Vi Vũ Phỉ Phỉ (NP)

Thiên lôi trong trận, chịu khổ phản bội Phượng Phi Dực tự hủy thân thể, quyết tuyệt rời đi. ... xem thêm

Số chương: 7

Cực phẩm cuồng y khuynh thiên hạ - Phiên ngoại...