Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủjiyujili
Truyện về tác giả jiyujili

[ On - Tiên hiệp ] Ta có một cái hòm - Nguyên đại mã

[ On - Tiên hiệp ] Ta có một cái hòm - Nguyên đại mã

《[ tiên hiệp ] ta có một cái hòm 》 ... xem thêm

Số chương: 3

101~120 / 121~150...

Trùng sinh tính cái gì - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Trùng sinh tính cái gì - Thiên Đường Phóng Trục Giả

Thể loại: Tu chân, phản trọng sinh, 1×1, HE. Văn án ... xem thêm

Số chương: 9

300~339...

[ Mạt thế ] Tỉnh mộng đã vạn năm

[ Mạt thế ] Tỉnh mộng đã vạn năm

Văn án Mạt pháp thời đại hàng lâm, không ngừng Tu Chân giới... xem thêm

Số chương: 2

End...

Nhai Tý tráo ta đi chiến đấu - Kê Minh Tang Ngọn Cây

Nhai Tý tráo ta đi chiến đấu - Kê Minh Tang Ngọn Cây

Thể loại: tiên hiệp, chủ thụ, huynh đệ văn, niên hạ, 1x1, He ... xem thêm

Số chương: 4

Part 4...

[ On - Tu tiên ] Xuyên qua xui xẻo tu tiên

[ On - Tu tiên ] Xuyên qua xui xẻo tu tiên

Tiểu phế vật trạch nam Nguyên Tiêu xuyên qua tu tiên thế giới, phát hiện bản thân thành con rối,... xem thêm

Số chương: 2

on~88...