Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủerushinta
Truyện về tác giả erushinta

Đạo mộ bút ký Phần 6 - Âm sơn cổ lâu阴山古楼

Đạo mộ bút ký Phần 6 - Âm sơn cổ lâu阴山古楼

Dịch bởi Nhóm dịch Thủy Đạm Nguyệt. Mong các bạn tôn trọng công sức của các bạn ấy, không sử... xem thêm

Số chương: 2

Âm sơn cổ lâu...

ĐẠO MỘ BÚT KÝ Phần 5 - Xà chiểu quỷ thành 蛇沼鬼城

ĐẠO MỘ BÚT KÝ Phần 5 - Xà chiểu quỷ thành 蛇沼鬼城

Từ chương 1 đến chương 45 được dịch bởi nhóm Thuỷ Đạm Nguyệt. Từ chương 46 trở đi là do tớ... xem thêm

Số chương: 5

Mê Hải Quy Sào...