Tác giả _annatanh28_
Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủ_annatanh28_
Truyện về tác giả _annatanh28_

[LONGFIC/EDIT][JOYKOOK] Đạo Tình

[LONGFIC/EDIT][JOYKOOK] Đạo Tình

Vì quá nghiền đôi này nên phải edit lại truyện để hưởng. Chỉ là do mình thích nên mình ship,... xem thêm

Số chương: 106

Chap 105: Thắng làm vua thua làm giặc...