Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủ___LAM___
Truyện về tác giả ___LAM___

[Longfic][Allga] Rotation

[Longfic][Allga] Rotation

Chúng ta mỗi con người tưởng chừng như chỉ có âm nhạc mới gắn lại với nhau nhưng không ngờ... xem thêm

Số chương: 68

Những điều đặc biệt khi viết...

|Longfic - AllGa - 5P| Rotation

|Longfic - AllGa - 5P| Rotation

Chúng ta mỗi con người tưởng chừng như chỉ có âm nhạc mới gắn lại với nhau nhưng không ngờ... xem thêm

Số chương: 68

Những điều đặc biệt khi viết...