Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủVinhan1810
Truyện về tác giả Vinhan1810

GIÁO LÝ CĂN BẢN PHẬT GIÁO

GIÁO LÝ CĂN BẢN PHẬT GIÁO

37 PHẨM TRỢ ĐẠO, TỨ THẦN TÚC, TỨ NIỆM XỨ, TỨ DIỆU ĐẾ, TỨ VÔ LƯỢNG TÂM, TỨ NHIẾP PHÁP,... xem thêm

Số chương: 47

BÀI PHÁT NGUYỆN...

CÁC BẢN KINH VÀ LUẬN

CÁC BẢN KINH VÀ LUẬN

KINH BÁT ĐẠI NHÂN GIÁC, KINH BÁCH DỤ, KINH PHÁP CÚ, KINH BẠI VONG, KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG, KINH THIỆN... xem thêm

Số chương: 78

KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN 2...