Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủReoKookie
Truyện về tác giả ReoKookie

Đoản Văn / Oneshot VKook

Đoản Văn / Oneshot VKook

1 vài câu chuyện nho nhỏ về VKook ... xem thêm

Số chương: 14

...

(VKook Edit Ver)Mỗi Ngày Tỉnh Dậy Đều Nhìn Thấy Bạn Cùng Phòng Đang Kẹp Chân Tôi

(VKook Edit Ver)Mỗi Ngày Tỉnh Dậy Đều Nhìn Thấy Bạn Cùng Phòng Đang Kẹp Chân Tôi

Tác giả: Thịnh Hoài Y (盛淮衣) Thể loại: Hiện đại, vườn trường,... xem thêm

Số chương: 5

Chương 5: Bắt lấy trái tim bạn cùng phòng...