Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủPunnieYoonique
Truyện về tác giả PunnieYoonique

[IMA] [KRIS] Xin anh đừng......

[IMA] [KRIS] Xin anh đừng......

** Nếu trong giấc mơ có vô tình thấy nhau thì xin anh đừng vội vàng quay gót. Cuộc đời... xem thêm

Số chương: 1

[IMA] [KRIS] Xin anh đừng.........

[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi

[JunSeob VER] (Longfic) Anh !! Em sai rồi

(Longfic) Anh, em sai rồi. Đây là mình chuyển ver, nếu như có bạn nào hay... xem thêm

Số chương: 28

Chap 26: ANH EM HỌ...