Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủKurein
Truyện về tác giả Kurein

Cực cụ khủng phố - Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0

Cực cụ khủng phố - Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0

Ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ sao? Có lẽ ngươi đối này rất tin không nghi... xem thêm

Số chương: 24

Lời cuối sách...

Đế quốc sủng thê nhật thường

Đế quốc sủng thê nhật thường

Tinh tế đầu đề: Đế quốc thái tử Ranka, toàn tinh tế trẻ tuổi nhất anh tuấn nhất tối chiến... xem thêm

Số chương: 2

SIDE B...

Luận một ngàn kiểu đánh mặt của Ma Hậu

Luận một ngàn kiểu đánh mặt của Ma Hậu

Lạc Vân là Tu Chân Giới cực mạnh tu chân giả, ở hắn độ kiếp thì lại nhân Ma Vương... xem thêm

Số chương: 1

END...

Thất hào quan tài phô - Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ

Thất hào quan tài phô - Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ

Đây là một nhà quan tài phô. Quan tài phô có một cái... xem thêm

Số chương: 1

Thất hào quan tài phô - Thính Phong Mãn Lâu, Niệm Tiểu Duệ...

Quỷ thoại liên thiên - Thanh Khâu

Quỷ thoại liên thiên - Thanh Khâu

Bởi vì năm cũ bạn tốt kỳ lạ lại không hiểu mời mà bước vào thôn quê biệt thự, góc... xem thêm

Số chương: 3

(Hoàn + PN)...