Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủHyukie35
Truyện về tác giả Hyukie35

Quân Vương Vô Tình (bản chỉnh sửa) - Trầm Mặc

Quân Vương Vô Tình (bản chỉnh sửa) - Trầm Mặc

phụ tử, cung đình, xuyên không, 1x1, he, cường cường, hảo văn. Vua ra vua, hoàng tử ra hoàng tử,... xem thêm

Số chương: 4

Quân Vương Vô Tình (150-e+pn)...

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua

- [ Dạ Sắc Biên Luyến ] - [Donggua1986/ Tiêu Đường Đông Qua] - 1x1/ quỷ hút... xem thêm

Số chương: 3

Dạ Sắc Biên Duyên - Tiêu Đường Đông Qua 5&6&7: Doll/ Disaster/ Destiny(E)...

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh - Nguyệt Hạ Kim Hồ (CVH)

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh - Nguyệt Hạ Kim Hồ (CVH)

Đương tiền bị thu tàng sổ: 22,471 Văn chương... xem thêm

Số chương: 3

Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh - Nguyệt Hạ Kim Hồ 76-E...

Tinh Tế Đồng Thoại - Lai Tự Viễn Phương

Tinh Tế Đồng Thoại - Lai Tự Viễn Phương

Dương lịch 3021 năm, cuối cùng một lần thế chiến bùng nổ, Địa Cầu hủy diệt. ... xem thêm

Số chương: 3

Tinh Tế Đồng Thoại - Lai Tự Viễn Phương 125-E...

Ưu đẳng sinh - Thanh Miễn

Ưu đẳng sinh - Thanh Miễn

Tấn Giang VIP2013.1.28 kết thúc Trước mắt bị thu... xem thêm

Số chương: 1

Ưu đẳng sinh - Thanh Miễn...