Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủGeumsoo
Truyện về tác giả Geumsoo

Remember, You Are My Destiny[Fictional Girl , G-Dragon, Lee Yong Suk]

Remember, You Are My Destiny[Fictional Girl , G-Dragon, Lee Yong Suk]

Xin chào mọi người. Đây là fic đầu tiên của mình cho nên thiếu xót cái gì mong mọi người... xem thêm

Số chương: 36

Pr Fic Mới...