Đọc teen fic - fan fiction

Cryptic - Những câu truyện "hack" não người xem (Phần 1)(Đã Hoàn Thành) ✔ - Kết thúc.....?