Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủ[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả.

[Shortfic][Khải Nguyên][Tỉ Hoành] Vì anh, em bất chấp tất cả. - Chap 16: Hóa thân thành thiên thần (End?)