Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủAsk me! Yah ~ I'm just kidding! :))

Ask me! Yah ~ I'm just kidding! :)) - Kuro ~ anh đã trở lại và ăn (lợi) hại hơn xưa :)) :v