Đọc teen fic - fan fiction

(Chuyển Ver)(VKook)Bồ công anh là cậu ^^. - < Khi nào bồ công anh ngừng bay theo gió thì khi đó em hết yêu anh > Vkook