Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủEm với anh,chúng ta không có duyên với nhau

Em với anh,chúng ta không có duyên với nhau. - Chapter 3:Lời tỏ tình và sự chia ly