Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủNgày tuyết rơi cũng là ngày em rời xa anh.

Ngày tuyết rơi cũng là ngày em rời xa anh. - Chương 2: