Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủTruyện lãng mạn
Truyện lãng mạn

Có người nói nam xứng rất đoạt hí - Đồng Kha

Có người nói nam xứng rất đoạt hí - Đồng Kha

Văn án Việc nặng một lần bất năng đến không, Lê Ngữ... xem thêm

Số chương: 9

Phần 9 [Hoàn]...

[Liên tái] Xuyên việt điền viên phong quang

[Liên tái] Xuyên việt điền viên phong quang

Tống Cảnh Vi xuyên qua nam nhiều nữ thiếu cổ đại, bị hãm hại gả cho nông thôn. Đối phương... xem thêm

Số chương: 3

(42 - 59)...

Mèo Garfield báo thù ký - Kim Cương Quyển

Mèo Garfield báo thù ký - Kim Cương Quyển

Lý Trăn Nhược chưa từng có nghĩ tới, ở Lý gia trận này huynh đệ bất hòa hào môn nội... xem thêm

Số chương: 3

55 - END...

[Đam mỹ] [Hiện đại] Công tử biến bại gia tử

[Đam mỹ] [Hiện đại] Công tử biến bại gia tử

... xem thêm

Số chương: 10

Phiên ngoại...

Xuyên qua hạnh phúc tiểu nông phụ (xuyên, sủng, bố y, điền văn)

Xuyên qua hạnh phúc tiểu nông phụ (xuyên, sủng, bố y, điền văn)

Xuất môn tướng cái thân, thế nhưng tao sét đánh! Xuyên qua,... xem thêm

Số chương: 2

Xuyên qua hạnh phúc tiểu nông phụ 2...

Hoàn khố thế tử phi Tây Tử Tình

Hoàn khố thế tử phi  Tây Tử Tình

... xem thêm

Số chương: 20

20 HOÀN...

Thịnh thế độc sủng, hầu môn độc thê - Nguyệt Sơ Ảnh (Trọng sinh-CĐ)

Thịnh thế độc sủng, hầu môn độc thê - Nguyệt Sơ Ảnh (Trọng sinh-CĐ)

... xem thêm

Số chương: 5

Thịnh thế độc sủng, hầu môn độc thê END...