Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủPhi tiểu thuyết
Phi tiểu thuyết

Những Lá Thư Người Cha Gửi Cho Con Gái - Jawaharlal Nehru

Những Lá Thư Người
    Cha Gửi Cho Con Gái - Jawaharlal Nehru

Những lá thư này tôi gửi cho ái nữ tôi Indira vào mùa hè năm 1928, khi cô bé đi... xem thêm

Số chương: 28

Lá thư thứ 26...

Thành Trì.

Thành Trì.

Tác giả: Archibald Joseph Cronin. ... xem thêm

Số chương: 1

Thành Trì - Archibald Joseph Cronin...

Hồ yêu truyện kỳ chi phong tam nương

Hồ yêu truyện kỳ chi phong tam nương

tg: Mộc Tùy Phong Thể loại: Thần tiên ma quái, cổ trang, tình hữu độc chung,... xem thêm

Số chương: 3

Phần 3 END...

Đại Đường Y Thần Full

Đại Đường Y Thần Full

Thiên triều XX đại học Y học viện một vị học sinh Nhan Bạch bị sét đành xuyên qua Đại... xem thêm

Số chương: 12

Phần Không Tên 13...

Huyền Thanh Thiên Đạo

Huyền
    Thanh Thiên Đạo

Bộ sách giới thiệu: Thiên đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín,... xem thêm

Số chương: 6

Phần Không Tên 6...

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội [Hoàn]

Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội [Hoàn]

Thể loại : võng du bàn phím , oan gia đô thị tình duyên , 1×1 , HE ... xem thêm

Số chương: 62

Chương 64 + 65...

[Nữ Hoàng Ai Cập] Loli Hung Tàn

[Nữ Hoàng Ai Cập]  Loli Hung Tàn

... xem thêm

Số chương: 2

2 end...