Đọc teen fic - fan fiction
Trang chủ Truyện khoa huyễn
Truyện khoa huyễn

Thất dạ đàm

Thất dạ đàm

Tác giả : Thập Tứ Khuyết Chuyển ngữ : Tuế Nguyệt ... xem thêm

Số chương: 1

Thất dạ đàm...

Dã Thú Ma Pháp Sư - Y Lạc Thành Hỏa

Dã Thú Ma Pháp Sư - Y Lạc Thành Hỏa

... xem thêm

Số chương: 4

Dã Thú Ma Pháp Sư - Y Lạc Thành Hỏa ( Phiên Ngoại bổ sung)...

ma phap the ky full vp

ma phap the ky full vp

Một bộ truyện rất hay của zhttty - tác giả của bộ truyên vô hạn khủng bố. ... xem thêm

Số chương: 9

ma phap the ky 9 het...

Trọng sinh chi thâm hải hoàng quan

Trọng sinh chi thâm hải hoàng quan

... xem thêm

Số chương: 2

part 2...

Cửu âm Cửu Dương chi Âm Dương thần công full

Cửu âm Cửu Dương chi Âm Dương thần công full

Ngàn năm thế gia khí tử Khổng Ngọc đạt được Thiên Tôn truyền thừa, ngàn vạn công pháp tập trung... xem thêm

Số chương: 11

Cửu âm Cửu Dương chi Âm Dương thần công 11...

[ MAU XUYÊN ] NAM CHỦ, ĐỨNG LẠI!

[ MAU XUYÊN ] NAM CHỦ, ĐỨNG LẠI!

Văn án: (công lược) số bốn tiệm. ... xem thêm

Số chương: 2

END...

Trọng sinh chi tà ác thiên sứ FULL

Trọng sinh chi tà ác thiên sứ FULL

giới thiệu Trích: Vương Bưu chưa từng có nghĩ đến... xem thêm

Số chương: 10

Trọng sinh chi tà ác thiên sứ 10...